Sneakerxxl.nl

Aansprakelijkheid SneakerXXL.nl

Een ieder die gebruikmaakt van SneakerXXL.nl gaat akkoord met onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Kopen van producten en/of diensten

SneakerXXL.nl verkoopt uitdrukkelijk geen producten. Gebruikers bestellen bij een webshop, niet bij SneakerXXL.nl. SneakerXXL.nl is om die reden niet aansprakelijk voor enige schade die, in welke vorm of op welke manier dan ook, is toegebracht aan de gebruiker door de aankoop van een product en / of dienst.

Onjuiste informatie

SneakerXXL.nl toont de acties van verschillende webwinkels en geeft informatie over (onder meer) levertijden en verzendkosten. Hoewel wij er alles aan doen om alleen de juiste informatie te tonen, kunnen wij niet garanderen dat elke actie ook daadwerkelijk werkt en alle weergegeven informatie correct en actueel is. SneakerXXL.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die, in welke vorm of op welke manier dan ook, is toegebracht aan de gebruiker door het gebruik van informatie op SneakerXXL.nl.

Intellectueel eigendom

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. Op de inhoud en vormgeving van de website rust auteursrecht en databankenrecht. SneakerXXL.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik, en dus niet voor commerciële doeleinden. SneakerXXL.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier, of op een manier die schade kan toebrengen aan de organisatie, gebruikt worden, zulks ter beoordeling van SneakerXXL.nl.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over SneakerXXL.nl, of over een van de andere producten van Prompt Media, dient u deze door middel van een e-mail aan ons kenbaar te maken. Wij nemen alleen klachten in behandeling die duidelijk zijn geformuleerd en waarbij volledige naam en adres gegevens worden genoemd. Klachten worden doorgaans binnen 15 werkdagen na ontvangst door ons in behandeling genomen.

Wijzigingen

SneakerXXL.nl behoudt zich het recht voor om de hierboven genoemde voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen op elk gewenst moment te wijzigen.

Laatste update: 31 januari 2022